Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zadanie 4c: Opowiem ci bajkę - Teatroterapia

Opowiem ci bajkę - Teatroterapia

 

Teatroterapia - poprawia zdolność samoobserwacji, a także trafnego postrzegania innych ludzi. Trenuje też poprawne zachowania społeczne, w tym wnoszenie konstruktywnego wkładu własnego do grup. Znajduje doskonałe zastosowanie podczas występujących konfliktów rodzinnych i interpersonalnych oraz trenowania kompetencji społecznych. Podstawowe cele teatroterapii to odnowa zaufania jednostki we własne siły, odzyskanie poczucia wartości własnej, pobudzenie wyobraźni i kreatywności, obudzenie nadziei na przyszłość i wiary w możliwość rozwiązania problemów dotąd nierozwiązywalnych, uświadomienie prawa do popełniania błędów, przeżycie aktywności, działania i reagowania, ćwiczenie postrzegania oraz interpretacji faktów, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych), kreowanie własnego wizerunku, pozyskiwanie umiejętności konstruktywnego zachowania się w sporze lub konflikcie, trenowanie własnych ról rodzinnych i zawodowych.

 

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia komp. kluczowych: świadomość i ekspresja kulturalna, komp. społeczne i obywatelskie.


Prowadzenie zajęć ma na celu:
-pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie,
-rozwijanie wyobraźni i inteligencji,
-pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów,
-zwiększenie ekspresji kulturalnej,
-odkrywanie talentów,
-pomoc w pozbywaniu się kompleksów i zwiększenie wiary we własną wartość,
-poszerzenie horyzontów myślowych,
-uwrażliwienie na sztukę.


Planowane efekty realizacji zad.:
- podniesienie świadomości kulturalnej,
- rozbudzenie ciekawości różnych technik artystycznych,
- otwartość, radość i opanowanie w działaniu,
- odporność na niepowodzenia,
- chęć do podejmowania dodatkowych działań,

Data dodania: 2022-11-06 21:07:40
Data edycji: 2023-06-20 17:09:47
Ilość wyświetleń: 91

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook