Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zadanie 3: Logopedyczne graffiti - rozwijanie sprawnej komunikacji

Logopedyczne grafitti - rozwijanie sprawnej komunikacji 


Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych w obszarze porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się.
Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach zadania ma na celu:
- rozwijanie mowy i umiejętności poznawczych oraz skorygowanie błędów w mówieniu lub wad wymowy.
- usuwanie przeszkód natury emocjonalno-motywacyjnej blokujące naturalny proces nabywania kompetencji językowych przez dzieci.
- aktywizowanie psychiczne dziecka w celu jego rozwoju słowno-intelektualnego.
- doprowadzenie do takiego typu motywacji, który określa się jako dążenie do rozwoju, dążenie do sukcesu, co dałoby dobre rokowania na dalszą „pracę nad sobą”.
- poszerzanie zasobu słownictwa.
- stymulowanie rozwoju myślenia i spostrzegawczości.
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

 


Oczekiwane efekty:
- poprawa artykulacji i przyspieszenie rozwoju opóźnionej mowy,
- lepsze rozumienie poleceń i przekazywanych treści,
- pojawienie się potrzeby kontaktu werbalnego,
- poprawa kontaktu wzrokowego,
- większa gotowość do podejmowania nowych rodzajów działania,
- większa aktywność i zainteresowanie pracą na lekcjach i innych zajęciach,
- lepsza koncentracja i mniejsza męczliwość,
- większa pewność siebie i otwarcie się na kontakt z innymi,
- poprawa koordynacji ruchowej,
- poprawa w zakresie motoryki małej i dużej,
- lepsza orientacja w przestrzeni,
- poprawa rozwoju emocjonalno-społecznego ( dziecko chętnie wypowiada się i uczestniczy wżyciu grupy),
- wzrost czynnego i biernego słownika dziecka ( dziecko operuje coraz bogatszym słownikiem).

 


Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci mających trudności związane z mówieniem, rozumieniem,a nawet czytaniem i pisaniem, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez logopedę w szkole do której uczęszcza dziecko objęte wsparciem. Profilaktyka logopedyczna odgrywa istotną rolę w stymulacji oraz kształtowaniu rozwoju mowy i języka. Ma na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz nasilaniu się już istniejących nieprawidłowości, a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia dysleksji, a nawet zaburzeń osobowości.


Data dodania: 2022-11-06 15:03:06
Data edycji: 2023-01-03 19:51:10
Ilość wyświetleń: 87

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook