Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zadanie 2: Info - foto - podnoszenie kompetencji informatycznych i fotograficznych

Info-foto. Podnoszenie kompetencji informatycznych i fotograficznych

 

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych w obszarze świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje informatyczne.


Prowadzenie zajęć fotograficznych i informatycznych w ramach zadania ma na celu:
- podnoszenie kompetencji kluczowych w dziedzinie informatyki,
- rozwijanie nowych umiejętności związanych z cyfrowymi technikami fotograficznymi a także rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień informatycznych dzieci
- przekazanie uczniom poprzez naukę fotografowania, zamiłowania i pokazania piękna otaczającego świata,
- poznanie sposobów zgrywania zdjęć z aparatu do komputera, komputerowej obróbki zdjęć,
- tworzenie warunków do realizacji twórczości dziecięcej w dziedzinie fotografii cyfrowej oraz prezentowania i publikowania informacji a tym samym podnoszenie kompetencji
kluczowych w dziedzinie świadomość i ekspresja kulturalna,
- kształcenie umiejętności prezentowania własnej pracy,
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
- uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z technologią informacyjną,
- pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie;
- kształcenie umiejętności posługiwania się drukarką i skanerem;
- kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów;
- tworzenie możliwości uczenia się fotografowania aparatem cyfrowym;
- doskonalenie umiejętności pracy w programach graficznych i tekstowych;
- nabycie umiejętności drukowania i skanowania prac;
- korzystanie z Internetu, ze zbiorów multimedialnych;
- wykorzystywanie komputera w celach rozrywkowych;
- poznawanie aplikacji Power Point i tworzenie prezentacji.


Powyższe cele zostaną osiągnięte przy wykorzystaniu metod:
- ćwiczenia praktyczne przy komputerach,
- ćwiczenia praktyczne z aparatem cyfrowym, kamerą.
- eksponująca: pokaz prac - praca w grupach i indywidualna.

 

Data dodania: 2022-11-06 15:01:39
Data edycji: 2023-03-27 17:28:17
Ilość wyświetleń: 101

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook