Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zadanie 1: Ceramika - podnoszenie świadomości kulturalnej

Podnoszenie świadomości kulturalnej poprzez realizację zajęć z ceramiki.

 

Prowadzenie zajęć ceramicznych w ramach zadania ma na celu:
-wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni twórczej, wrażliwości
kulturalno – estetycznej;
-integrację w aspekcie rówieśniczym, rodzinnym;
-wspieranie uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym,
-wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych – świadomość i ekspresja kulturalna.

 

 

Planowane efekty realizacji zadania:
- podniesienie świadomości kulturalnej,
- rozbudzenie ciekawości różnych technik plastycznych,
- otwartość, radość i opanowanie w działaniu,
- odporność na niepowodzenia,
- chęć do podejmowania dodatkowych działań,
- poszanowanie pracy własnej i innych,
-wzrost wiary we własne umiejętności.

 

 

Utworzenie pracowni ceramicznej w Świetlicy Środowiskowej w Radlinie wynika z potrzeby dostarczenia dzieciom i młodzieży miejsca oraz sposobu na ogólnorozwojowe zajęcia manualne, w których uczestnictwo pozwala na doskonalenie funkcji motorycznych bez poczucia, że dzieje się to podczas zajęć terapeutycznych. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowej w obszarze świadomość i ekspresja kulturalna.

Data dodania: 2022-11-06 15:10:40
Data edycji: 2022-11-07 21:25:19
Ilość wyświetleń: 88

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook