Czcionka:

A+A-

Kontrast:

3. Opis projektu

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie - zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży - etap II - nr umowy: UDA-RPSL.09.02.02-24-01H6 / 19-00

Nazwa Beneficjenta: Miasto Radlin

Realizator: Świetlica Środowiskowa w Radlinie

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 1.07.2021r. - 30.06.2023r.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych Miasta Radlin. Cel ten będzie realizowany przez placówkę wsparcia dziennego – Świetlicę Środowiskową „Koliba”, poprzez działania zapewniające wzmocnienie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym,zamieszkującej obszary rewitalizacji i zdegradowane w mieście Radlin.

Grupa docelowa projektu (uczestnikiem/uczestniczką projektu ) są dzieci i młodzież wykluczona społecznie lub zagrożona wykluczeniem z obszaru rewitalizacji i obszarów zdegradowanych miasta Radlin ( wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radlina 2017-2022, określonym Uchwałą Nr S.0007.020.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017r.). Przewiduje się objęcie wsparciem 48 osób-wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Radlinie, w wieku od 6 do 16 lat, w tym osoby niepełnosprawne (5 osób).

Koszty całkowite projektu: 238 814,54 zł

Wartość dofinansowania: 222 097,52 zł

 

Zakres wsparcia:

zadanie 1. Podnoszenie świadomości kulturalnej poprzez realizację zajęć z ceramiki – 48 osób objętych wsparciem

Zadanie 2. Podnoszenie kompetencji informatycznych i fotograficznych – 24 osoby objęte wsparciem

zadanie 3. Rozwijanie sprawnej komunikacji -„Logopedyczne grafitti” - 5 osób objętych wsparciem

zadanie 4. ”Opowiem ci bajkę” - zajęcia z bajkoterapii, kina i teatru – 48 osób objętych wsparciem

zadanie 5. Dostarczanie bodźców rozwojowych dzieciom niepełnosprawnym (zajęcia z psem, hipoterapia, muzykoterapia) – 5 osób objętych wsparciem

zadanie 6. Podnoszenie kompetencji językowych- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 48 osób objętych wsparciem

zadanie 7. Zajęcia nauki pływania „Jak ryba w wodzie” - 48 osób objętych wsparciem

zadanie 8. Profilaktyka uniwersalna - profilaktyka uzależnień

zadanie 9. Konsultacje matematyczne – 24 osoby objęte wsparciem

zadanie 10. Warsztaty kulinarne dla dzieci - 48 osób objętych wsparciem Data dodania: 2022-11-05 13:28:36
Data edycji: 2022-11-14 22:26:35
Ilość wyświetleń: 91

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook