Czcionka:

A+A-

Kontrast:

1. Podstawowe informacje o projekcie

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Radlin”

 

 

 

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Radlin” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2: Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.10: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Projekt realizowany jest przez: Świetlicę Środowiskową w Radlinie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Radlin, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Celem pośrednim pozwalającym osiągnąć cel główny jest wsparcia podmiotów realizujących usługi wsparcia rodziny w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców poprzez utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz wzrost kompetencji kadry poprzez realizację szkoleń uzupełniających o wiedzę z zakresu pracy z osobami doświadczającymi traumy.

Dofinansowanie projektu z UE: 124 241,95 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2022 r. – 30.06.2023 r.

 

 

 

Data dodania: 2023-02-23 14:04:43
Data edycji: 2023-05-15 17:00:51
Ilość wyświetleń: 85

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook