Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zajęcia projektowe

Zajęcia projektowe

W świetlicy prowadzone są zajęcia w ramach Projektu „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży – etap II”. Celem głównym projektu jest rozszerzenie zakresu i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych Miasta Radlin. Cel główny jest realizowany przez placówkę poprzez działania zapewniające wzmocnienie kompetencji dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, zamieszkującej obszary zdegradowane w mieście Radlin. Do tych kompetencji zalicza się: porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje społeczne, naukowo-techniczne i informatyczne oraz podnoszenie świadomości kulturalnej. Rozwój ww. kompetencji kluczowych jest skierowany do 48 dzieci objętych wsparciem projektu w okresie 24 miesięcy.

Dzieci mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach z muzykoterapii, dogoterapii, nauki pływania, ceramiki oraz korepetycjach z języka angielskiego i matematyki. . W ramach zajęć projektowych dzieci wyjeżdzają do kina, teatru, moga spotkać się z dietetykiem oraz psychologiem. Dzieci, ktróre mają problem z wymową uczestniczą w zajęciach z logopedą. 

Wszystkie zajęcia cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród podopiecznych świetlicy. 

Data dodania: 2021-12-27 15:22:39
Data edycji: 2021-12-27 15:25:33
Ilość wyświetleń: 77

25 lat Radlina

Radlin Miasto z SERCEM
Więcej informacji

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej