Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kontynuacja zajęć projektowych

Kontynuacja zajęć projektowych

Miasto Radlin przy udziale Świetlicy Środowiskowej w Radlinie pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży – etap II”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet IX –– Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Wartość dofinansowania: 222 097,52 zł

Wartość całkowita: 238 814,54 zł

Okres realizacji projektu przewidziano od 2021-01-01 do 2022-12-31

W ramach projektu przewidziano m. in.:

-zajęcia z ceramiki,

-zajęcia informatyczne i fotograficzne,

-zajęcia logopedyczne dla wybranych dzieci,

-zajęcia z bajkoterapii, kina i teatru,

-prowadzenia terapii z zakresu dogoterapii, hipoterapii i muzykoterapii dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

-zajęcia z języka angielskiego i matematyki, -naukę pływania, -zajęcia kulinarne.

 

Celem projektu jest rozszerzenie zakresu i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych Miasta Radlin. Cel ten będzie realizowany przez placówkę wsparcia dziennego – Świetlicę Środowiskową „Koliba”, poprzez działania zapewniające wzmocnienie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki, zamieszkującej obszary rewitalizacji i zdegradowane w mieście Radlin.

Projekt będzie skierowany do 48 dzieci w wieku 6-16 lat z obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego miasta Radlin.

Data dodania: 2020-11-30 20:34:47
Data edycji: 2020-12-08 12:40:54
Ilość wyświetleń: 150

25 lat Radlina

Radlin Miasto z SERCEM
Więcej informacji

Kalendarz

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej