Lokalnie i Globalnie

W listopadzie dzięki współpracy z Biurem Porad Obywatelskich w Radlinie wychowankowie Świetlicy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach w ramach projektu „Lokalnie i Globalnie”. Zajęcia te miały na celu popularyzację wiedzy na temat krajów Południa, ukazanie problemów dotyczących dostępu do edukacji oraz kwestii niedożywienia. Zakończeniem projektu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat treści zajęć. Nagrodzeni wychowankowie otrzymali ciekaw książki. PANI IZO DZIĘKUJEMY!

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Urzędu Miasta Radlin zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale